SOBRE NOSALTRES About Us

Odara Trio és un grup musical creat a finals de l'any 2016 que entén la música com un fet proper, visceral i orgànic. En un orígen el grup es va formar amb Sabela Simón, Albert Ginestà i Carles Sans.

Actualment el grup està format per Sabela Simón i Albert Ginestà i un tercer component itinerant que seleccionem en funció del concert a realitzar.

Odara Trio is a musical group created in late 2016 that approaches music as something intimate, visceral, and organic. Initially, the group was formed by Sabela Simón, Albert Ginestà, and Carles Sans.

Currently, the group consists of Sabela Simón and Albert Ginestà, with a third itinerant member selected based on the specific concert they are performing.

Sabela Simón: És la veu del grup, canta amb passió qualsevol cosa que se li posi pel davant això sí, amb un aire flamenc únic i original. És una artista de cap a peus que entén qualsevol art creatiu com a forma de millorar o curar les persones. Valora molt tot allò que es extra sensorial. És, per tant, amant de l'invisible.

Sabela Simón is the vocalist of the group, and she sings passionately whatever comes her way, infusing it with a unique and original Flamenco flair. She is a complete artist who sees any creative art form as a way to enhance or heal people. She highly values anything that is extra sensory and is, therefore, a lover of the invisible.


Albert Ginestà: La guitarra espanyola és el seu instrument però es difícil poder-lo escoltar tocant un tema clàssic. Amant de la fusió d'estils com la Bossa Nova i el Jazz, viu immers en un món ple de sonoritats.

Gaudeix també escrivint relats o mirant el cel i està convençut que, al capdavall, tot està connectat. 

Albert Ginestà, the Spanish guitar player, rarely showcases his talent with classical pieces. He is an enthusiast of blending styles like Bossa Nova and Jazz, immersing himself in a world full of sounds.

He also enjoys writing stories and gazing at the sky, firmly believing that, in the end, everything is interconnected.

Hem tingut el plaer de tocar amb...

We have had the pleasure of performing with...